Online Ontruimingsplan - OOP demo locatie 02
Uitloggen

Brand

wat te doen bij Brand

Kubusgedachte
In een object verspreidt vuur zich via de zes zijden van een kubus:


Bij de verkenning van het incident en de ontruiming van het brandende compartiment c.q. het volledige gebouw dient met deze kennis rekening te worden gehouden:

De 4-fasen ontruimingsprocedure
Fase 1: wanneer het brandende compartiment uit meerdere ruimtes bestaat, dient de ontruiming van dit compartiment plaats te vinden overeenkomstig de volgorde als weergegeven in het onderstaande schematische overzicht:

Fase 2: de ontruiming van het compartiment naast het brandende compartiment.
Fase 3: de ontruiming van de verdieping waar het brandende compartiment deel van uitmaakt.
Fase 4: de ontruiming van het volledige gebouw, startend met de verdiepingen die gelegen zijn boven de brandende verdieping. Vervolgens worden de verdiepingen die onder de brandende verdieping gelegen zijn ontruimd.

print print topdesk

Gewijzigd op maandag 03 juni 2019