Online Ontruimingsplan - OOP demo locatie 02
Uitloggen

RIE

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.

Bron: http://www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/

Bekijk hier de RIE van je eigen locatie

print print topdesk

Gewijzigd op maandag 03 juni 2019