Online Ontruimingsplan - OOP demo locatie 02
Uitloggen

Escalatiematrix

Evaluatiematrix

Onderstaand schema geeft een beeld van opschaling tijdens crisissituaties. Opschaling wil zeggen dat een incident verergert en daardoor in een volgende fase terecht komt. Omdat er op het moment van opschaling met grotere eenheden wordt gewerkt, leidt dit automatisch tot aanpassing in de coördinatie en de operationele leiding. De bevelvoering wordt bij opschaling overgedragen aan een hogere leidinggevende. Het voorliggende ontruimingsplan doet dienst in de gele fase, waarbij er sprake is van een incident. Zodra dit incident zich ontwikkelt in een beginnende crisis (en verder) is het calamiteitenplan c.q. zorgcontinuïteitsplan van toepassing.

escalatiematrix
print print topdesk

Gewijzigd op maandag 03 juni 2019