Online Ontruimingsplan - OOP demo locatie 01
Uitloggen

Risicobepaling en -wolk

Risicobepaling en -wolk

Onderstaand treft u een gedeeltelijke weergave aan van de risicowolk die gebaseerd is op de geconstateerde en geïnventariseerde risico’s die van toepassing zijn op deze locatie.

Het onderhavige ontruimingsplan is gebaseerd op de incidenten zoals beschreven in het gele blok van de hiervoor weergegeven escalatiematrix. Onderstaande risicowolk is een niet limitatieve weergave van de mogelijke risicoscenario’s waarin de BHV’ers van deze locatie een rol spelen.

Risicowolk

risicobepaling
print print topdesk

Gewijzigd op maandag 03 juni 2019